Global - Geo, s.r.o.
GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

Kontakty

Pavel Žabsa Luboš Med  
     

Ing. Pavel Žaba
Ředitel společnosti

Odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii.
Zpracovatel projektových dokumentací a závěrečných hodnotících zpráv v oblasti IGP, HGP a geotechniky. Specialista na provádění geotechnických měření a zkoušek. 

Tel.: +420 608 582 772

e-mail: zaba@globalgeo.cz

Ing. Luboš Med

Odborná způsobilost v inženýrské geologii
Hlavní geolog a zpracovatel projektů a závěrečných zpráv v dané oblasti. Dlouholeté zkušenosti s prováděním a vyhodnocováním laboratorních zkoušek zemin a hornin. Specialista na provádění geotechnických měření a zkoušek. 

Tel.: +420 733 315 639

e-mail: med@globalgeo.cz

Ing. Pavla Žabová

Specialistka na hydrogeologii.
Zpracovatelka projektové dokumentace pro vrtané a kopané studny, projektů vrtů tepelných čerpadel. Provádění čerpacích zkoušek a jejich vyhodnocování, včetně vypracování závěrečných zpráv.


Tel.: +420 774 737 171

E-mail: zabova@globalgeo.cz

 

 

Bc. Eva Pišvejcová
Inženýrská geologie, geotechnika.
Zpracovatelka IG + IGHP. Provádění zatěžovacích zkoušek a jejich vyhodnocování.
Tel.: +420 733 640 352
E-mail: pisvejcova@globalgeo.cz