Global - Geo, s.r.o.
GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

Kontakty

Pavel Žabsa Luboš Med Robert Pekař
     

Ing. Pavel Žaba
Ředitel společnosti
Odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii.
Zpracovatel projektových dokumentací a závěrečných hodnotících zpráv v oblasti IGP, HGP a geotechniky.

Tel.: +420 608 582 772

e-mail: zaba@globalgeo.cz

Ing. Luboš Med
Odborná způsobilost v inženýrské geologii
Hlavní geolog a zpracovatel projektů a závěrečných zpráv v dané oblasti. Dlouholeté zkušenosti s prováděním a vyhodnocováním laboratorních zkoušek zemin a hornin.

Tel.: +420 733 315 639

e-mail: medluba@seznam.cz

Ing. Robert Pekař
Specialista na provádění geotechnických měření a zkoušek.
Zpracovatel posudků v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geotechniky.

Tel.: +420 776 160 209

e-mail: robert_p@email.cz

 

Ing. Pavla Žabová
Specialista na hydrogeologii.
Zpracovatelka projektové dokumentace pro vrtané a kopané studny, projektů vrtů tepelných čerpadel. Provádění čerpacích zkoušek a jejich vyhodnocování, včetně vypracování závěrečných zpráv.
Tel.: +420 774 737 171
E-mail: pzabova@seznam.cz